DRŽENÍ SLUŽEB, ANEB JAK TO U NÁS CHODÍ..

Členové JSDH Brno - Husovice téměř každý den v roce, dobrovolně, bez nároku na honorář, drží tzv. pohotovost na stanici. 

Pohotovost zpravidla začíná večer v 18 hodin a končí v 05 hodin ráno následujícího dne, vše však záleží na domluvě hasičů. Není výjimkou, že pohotovost začíná hned po příchodu prvních hasičů z práce. Snažíme se o držení pohotovosti v početním stavu alespoň 1+3, tento početní stav nám umožní přihlásit se do systému a KOPISu (krajské operační a informační středisko) tímto sdělit, že na stanici jsou přítomni sloužící hasiči a jednotka je akceschopná. Za takto přihlášené akceschopnosti se potom doba výjezdu posouvá z 10 na 2 minuty od vyhlášení poplachu. 

O víkendu pak držíme tzv. denní služby, kdy provádíme zkoušky akceschopnosti agregátů a další údržbu a očistu techniky.

Každý druhý čtvrtek členové zásahové jednotky absolvují odborná školení na nejrůznější témata dle předem připraveného schématu.  Součástí jsou i školení mimo budovu stanice. Oblíbený je zejména výcvik na vodní hladině nebo výcvik s vrtulníkem. Při takovýchto školeních a výcvicích navštívíme nejrůznější místa. Například během zdravotnické přípravy jsme navštívili i KZOS Zdravotnické záchranné služby (krajské zdravotnické operační středisko), seznámili jsme se také s činností a technikou Hasičské stanice č. 11 - Modřany HZS Hl. m. Prahy. Velmi poučná byla i návštěva HZSp Letiště Václava Havla v Praze.

Kromě samotných výjezdů, držení pohotovostí, školení, výcviků a údržby techniky se hasiči naší jednotky účastní také asistencí, požárních dozorů, ukázek činnosti, akcí pro děti a mládež, výročí jiných okolních sborů, hasičských soutěží a různých dalších kulturních akcí pro obec či veřejnost. Již tradiční je pro naši jednotku účast na Dni radnice Brna - sever, Dni seniorů, Čarodějnickém reji, a nově také Dni Husovic. Naše jednotka je pořadatelem hasičské soutěže  - Memoriál Ludvíka Minaříka (v minulých letech se soutěž nekonala z důvodu rekonstrukce zbrojnice). 

Z uvedeného výčtu naší činnosti je zřejmé, že naše práce je opravdu extrémně časově náročná. Dobrovolní hasiči z Husovic jsou vzhledem ke své rozsáhlé činnosti dlouhodobě jednou z nejvytíženějších jednotek v Jihomoravském kraji. Během letních měsíců prakticky nemáme volný víkend, a členové jednotky se musí v akcích intenzivně střídat, aby byly všechny adekvátně zajištěné. Zde je třeba znovu zmínit, že činnost všech členů jednotky je dobrovolná, bez nároku na jakýkoliv honorář. To je věc, která je v dnešní společnosti již prakticky nevídaná. 

Co se týče vybavení, dobrovolní hasiči z Husovic mají ve výbavě techniku srovnatelnou s profesionálními hasiči. Za to, ale i za mnohaletou podporu vděčíme našemu zřizovateli ÚMČ Brno - sever. Tímto bychom chtěli představitelům ÚMČ Brna - sever poděkovat za podporu, bez níž bychom nebyli tam, kde nyní jsme. Jsme si vědomi, že taková podpora není na všech obecních úřadech rozhodně samozřejmostí. DĚKUJEME

Jak je již výše uvedeno, činnost našeho sboru je opravdu velmi časově náročná. Proto rádi přivítáme zejména mladé a aktivní lidi s chutí nezištně pomáhat, kteří by se k nám přidali a pomohli s naší nelehkou prací. Pakliže Vás naše činnost zaujala a chcete se k nám přidat, klikněte na přilehlé tlačítko, zde se dozvíte jak využít příležitost, která Vám změní život.

Pro úplnost informací na závěr uvádíme, že naše jednotka je zařazena do kategorie JPO III/1.