JSDH ČLENOVÉ

Antonín Pivoňka

Velitel jednotky, strojník

Jiří Novotný

Zástupce velitele jednotky, strojník

Milan Pěnčík

Zástupce velitele jednotky

MUDr. Jan Přikryl

Velitel družstva, lékař

Dušan Trtílek

Velitel družstva

Ing. Jiří Fiala

Velitel družstva

Jiří Kotolan

Strojník

Petr Kolísek

Strojník

Miroslav Juřík

Strojník

Patrik Eliáš, DiS.

Hasič, zdravotnický záchranář

Ivo Janíček

Hasič

Ing. Lukáš Pavlas

Hasič

David Šanda

Hasič

Leoš Žák

Hasič

Karel Šimůnek

Hasič

Tomáš Štěrba

Hasič

Ing. Adam Janočko

Hasič

Peter Greguš

Hasič

Libor Vrána, Dis.

Hasič, zdravotnický záchranář

Zde může být i Vaše jméno!

Velitel, strojník, hasič