1. PKV

01.01.2022

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Bratislavská