18. PKV

14.03.2022

Typ: požár - podtyp: tráva - místo: ul. Gargulákova