26. PKV

08.04.2022

Typ: dopravní nehoda - podtyp: DNSZ, požár - místo: ul. Tomkovo náměstí