27. PKV

03.07.2021

Typ: požár - podtyp: dopravní prostředek - místo: ul. Bieblova