6. PKV

23.01.2022

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Spolková