61. PKV

21.11.2021

Typ: požár - podtyp: dopravní prostředek - místo: ul. Cejl