86. PKV

21.12.2021

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Cejl