8. PKV

01.02.2022

II. stupeň PP Typ: požár - podtyp: nízká budova - místo: ul. Jarní