1. PKV

01.01.2020

Typ: požár - podtyp: odpad - místo: ul. Vranovská