10. PKV

12.03.2020

Typ: požár - podtyp: odpad - místo: ul. Stará