11. PKV

07.03.2019

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Přádlácká