13. PKV

Typ: požár - podtyp: les - místo: ul. Jedovnická