13. PKV

31.03.2019

Typ: požár - podtyp: les - místo: ul. Jedovnická