13. PKV

25.03.2020

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. náměstí SNP