14. PKV

24.04.2020

Typ: požár - podtyp: odpad - místo: ul. Lazaretní