15. PKV

15.04.2019

Typ: požár - podtyp: odpad - místo: ul. Cejl