16. PKV

II.stupeň Typ: požár - podtyp: dopravní prostředek - místo: ul. Pražákova