16. PKV

17.04.2019

II.stupeň Typ: požár - podtyp: dopravní prostředek - místo: ul. Pražákova