19. PKV

17.04.2018

Typ: požár - podtyp: odpad - místo: ul. Pastrnkova