2. PKV

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: Třída generála Píky