20. PKV

08.05.2019

Typ: požár - podtyp: dopravní prostředek - místo: ul. Cejl