3. PKV

08.01.2021

Typ: požár - podtyp: nízká budova - místo: ul. Stará