31. PKV

25.05.2018

Typ: požár - podtyp: odpad - místo: ul. Vlhká