32. PKV

Typ: technická pomoc - podtyp: transport pacienta na žádost ZZS - místo: ul. Cejl