32. PKV

Typ: požár - podtyp: VB - místo: ul. Cejl