32. PKV

05.06.2018

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Cejl