33. PKV

06.06.2018

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Příční