34. PKV

17.06.2018

Typ: požár - podtyp: les, tráva - místo: ul. Hlaváčova