34. PKV

Typ: požár - podtyp: les, tráva - místo: ul. Hlaváčova