37. PKV

02.07.2018

Typ: požár - podtyp: nízká budova - místo: ul. Spolková