39. PKV

05.07.2018

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Spolková