4. PKV

29.01.2018

Typ: požár - podtyp: odpad - místo: ul. Mostecká