40. PKV

09.07.2018

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Spolková