41. PKV

II.stupeň Typ: požár - podtyp: nízká budova - místo: ul. Bayerova