41. PKV

10.07.2018

II.stupeň Typ: požár - podtyp: nízká budova - místo: ul. Bayerova