42. PKV

05.07.2019

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Francouzská