41. PKV

03.10.2020

Typ: pohotovost - podtyp: pohotovost na vlastní požární zbrojnici - místo: ul. Netušilova