43. PKV

03.10.2020

Typ: požár - podtyp: odpad - místo: ul. Sochorova