46. PKV

13.08.2018

Typ: požár - podtyp: odpad - místo: ul. Vlhká