48. PKV

14.08.2018

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Přádlácká