5. PKV

07.02.2018

Typ: požár - podtyp: tunel - místo: ul. Mickova