5. PKV

Typ: požár - podtyp: tunel - místo: ul. Mickova