50. PKV

29.08.2019

Typ: požár - podtyp: les - místo: ul. Pastrnkova