54. PKV

15.09.2018

Typ: požár - podtyp: odpad - místo: ul. Vlhká