55. PKV

Typ: požár - podtyp: odpad - místo: ul. Tomkovo náměstí