55. PKV

18.09.2019

Typ: požár - podtyp: odpad - místo: ul. Tomkovo náměstí