59. PKV

24.09.2019

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Cejl