60. PKV

04.10.2019

Typ: požár - podtyp: odpad - místo: ul. Cejl