63. PKV

08.11.2019

Typ: požár - podtyp: nízká budova - místo: ul. Koliště