68. PKV

Typ: technická pomoc - podtyp: únik nebezpečné látky - místo: ul. Korejská