69. PKV

21.12.2018

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Spolková