69. PKV

24.12.2019

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Koliště