7. PKV

12.02.2020

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Koliště