70. PKV

22.12.2018

Typ: požár - podtyp: výšková budova - místo: ul. Hvězdová