9. PKV

Typ: požár - podtyp: sklad - místo: ul. Lazaretní