9. PKV

02.03.2018

Typ: požár - podtyp: sklad - místo: ul. Lazaretní